Better Than Raw


BETTER THAN RAW - PUSH
(PROSAĎ)

Utrácí milióny za tvé vzrušení
Kolektivní zoufalá ničivá síla
Zahalená do neškodných slov
Nikdy nevyhraješ v zakázaných hrách
Čím víc vidíš, tím víc víš
Úmyslná mediální kontrola mysli
Přestaň s tím a podívej, jak krásný může život být
To je základ tvého života
Díváš se očima někoho jiného
Víc než polovina tvého života
Je jen příběh v pohádkové knize

Prosaď se, trvej na své nezávislosti
Prosaď své skutečné cíle
Čel svým nevědomým návykům
Prosaď své soukromé představy
Prosaď se
Je to čím dál horší
Zíráš pořád stejně
Co je lež a co pravda?
Neuvěřitelné zatajované zprávy
Svět je tvrdý, konec je blízko
Počítají s tvým strachem
Bez viny a bez respektu
Stojí operatéři

To je základ...

Prosaď se....


BETTER THAN RAW - FALLING HIGHER
(PORAŽENI HRDÍ)

Myslem jsem, že s mým světem je všechno o.k.
Ale teď, když jsem zjistil, že je uchvácen někým
Zkoušejícím, zda skočím na návnadu
Vzdej se, zařaď se

Nedáme se oklamat
Nejsme tak tupí jak si myslí
Někteří vydrží víc než můžou
Musí nás zabít, pokud nás chtějí porazit

Když jsme jednotní
Jsme poráženi hrdí
Když se světy sráží
Budeme stát vzpřímeně ve vřavě a nebezpečí
Žádné zlo se nepřiblíží

Od té doby, co jsme prohlédli
Co jsme se báli, že svět byl někým uchvácen
Jsme navěky dychtiví
Pochopili jsme při pohledu do vašich očí
Že metal nikdy nezemře

S kouzlem v rukou
Jsme ztracení a znovunalezení uchazeči
O královstí v našem určení
Spolu se nikdy nevzdáme

S kouzlem...

Když jsme jednotní...


BETTER THAN RAW - HEY LORD
(HEJ PANE)

(O čem to všechno je?)
Radost či bolest
Chlad či oheň
Láska proti pohrdání
Naděje či zoufalství
Pravda či lhář
Normální či šílený

Víš, co si vybrat?
Může se stát, že prohraješ
Jako hvězdy potřebují světlo
Není levá bez pravé

Hej Pane, hej Pane
Život bije jak's učil
Hej Pane, hej Pane
Čas běží, čas je krátký
Hej Pane (O čem to všechno je?)

Dobrý či bezbožný
Zvláštní či běžný
Vše je tváří v tvář
Hříšník či svatý
Slouží jeden druhému
Život se jmenuje tohle místo

Víš, co si vybrat?
Může se stát, že prohraješ
Jako hvězdy potřebují světlo
Není levá bez pravé

Hej Pane, hej Pane
Život bije jak's učil
Hej Pane, hej Pane
Čas běží, čas je krátký
Hej Pane

Hej Pane, hej Pane
Čas běží, čas je krátký
Hej Pane, hej Pane
Čas běží, čas je krátký
Hej Pane, hej Pane
Čas běží, čas je krátký
Proč's chtěl, abychom byli tak svévolní

Hej Pane, hej Pane
Život bije jak's učil
Hej Pane, hej Pane
Čas běží, čas je krátký
Hej Pane (O čem to všechno je?)


BETTER THAN RAW - DON'T SPIT ON MY MIND
(NEPLIVEJTE NA MOU MYSL)

Každá lež vyhraje cenu
Láska je prodávána kurvou
Vypočítavé obětování se
Smrt bez války
Slaměná šachová figurka prosí chudé

Nevykládejte mi nějáké zázraky seroucí zlato
Nevykládejte mi o těžké cestě, my musíme
jít vpřed
Klidně platíme vaše teplo venku v zimě
Opravdu si myslíte, že jsme slepí?
Neplivejte na mou mysl
Neplivejte na mou mysl
Neplivejte na mou mysl

Některý druh úřadu
má v sobě černé ovce
Ale i odvážní nikdy neví
Kdy se černé ovce rozjedou
Ve jménu lásky k vlasti
Oni se obohacují stranou

Nevykládejte mi nějáké zázraky seroucí zlato
Nevykládejte mi o těžké cestě, my musíme
jít vpřed
Klidně platíme vaše teplo venku v zimě
Opravdu si myslíte, že jsme slepí?
Neplivejte na mou mysl
Neplivejte na mou mysl
Neplivejte na mou mysl

My jsme lidi, my jsme masy
vy jste pro
Dáváme vám sílu a naše touha musí
být váš zákon
Nemyslete si, že tu stojím osamocený
jsem jeden z davu
Nevíte to, protože jste v klidu tam
Míníte, že jsme slepí.

Neplivejte na mou mysl 3x


BETTER THAN RAW - REVELATION
(ZJEVENÍ)

Honíme se za zbytkem času
V obavách co naleznem
Opět od doby Ježíše Krista
Hvězdy shlížejí na lidstvo

Zjevení
Překonané stvoření
Klamné přeludy
Vyblednou a zemřou
Cokoli jsme očekávali
Dobročinnost a zášť
Cokoli jsme očekávali
Povstane
To je zjevení
Zjevení

Moc a prosperita
Už nebude jako předtím
Jméno, hodnost a autorita
S tím už nepočítej

Zjevení...

Lituj svých slov
Lituj svých skutků
Kaj se za své lživé myšlenky
Dosáhni svého meče
Dosáhni svého štítu
Braň smysl života
Lituj své nenávisti
Kaj se za svou chtivost
Naprav své shnilé sémě

Modli se za dítě
Třebas zrozené jen z podvodu a z děvky
Modli se za dítě
Kdo nepozná, o co prosí

Zjevení...


BETTER THAN RAW - TIME
(ČAS)

Cítíš ho utíkat pryč
Tak silný a jasný
Doba je rychle u konce
a nezjeví se
Jeho hodina přijde
Vyžene jeho strach
Uvidí Elysejská pole
Je na čase
Je na čase

Bránili ho malou chvilku
a tišili jeho chvění
Myli a sušili jeho slzy
a chladili jeho horečku
Používali biblická slova
Mluvili o čistotě jeho duše
Ukrytá slova v jeho mysli
Jeho konec se blíží k cíli
Je na čase
Je na čase

Je čas jít
Čas svobody
Čas ukázat v co všichni věříme
Modli se silně
Modli se výš
Otoč se zpět do Ďáblova ohně
Čas jít
Čas svobody
Čas ukázat v co všichni věříme
Čas jde mimo nás

Když se jeho mysl vyčistila
volal tě, bratře
Teď je jeho mozek oslněn
Spíše rezignuje
Matka vzala jeho ruku
Řekla poslední - nashle
Nejsme obdarování, abychom
změnili vodu ve víno
Je na čase
Je na čase
Je čas jít . . .


BETTER THAN RAW - I CAN
(MŮŽU)

Můžu tě vzít výš
Nakrmím tvou touhu
Neupadneme v zapomnění
Nepřátelé odešli zničení a shnilí

Vydám se cestou
jako již jednou před tím
Ostatní stojí v bázni
nemohou vším opovrhovat

Můžu, můžu, můžu
udělat to znovu
Nechci se ztratit
Nechci být utopen
Můžu, můžu
Můžu zpozorovat nové volání
Splní se mé sny, dokud nebudu vyléčený.
Můžu

Budu letcem
Hlídáš si další inspiraci
Někdo odejde odsud otřesený
Přeje vám lynčování
Ukaž mi někoho, kdo pochybuje o naší cestě
Nahlas se začnu smát a řeknu:

Můžu, můžu, můžu
udělat to znovu
Nechci se ztratit
Nechci padnout
Můžu, můžu, můžu
znovu zavolat
můžu dosáhnout všeho
jistě tě neopustím
Můžu

Nech mě čekat roky
nebo udeřit dnes
Udusám dole zdi
a vydláždím tvou cestu

Můžu . . . . . . Splní se mé sny, dokud nebudu vyléčený.


BETTER THAN RAW - HANDFUL OF PAIN
(HRST PLNÁ BOLESTI)

Stále si pamatuju každou hodinu
Každou sekundu, co byla naše
Nesmírně daleko od jakýchkoliv břemen
Naše oči se setkaly bez clony
Bezhlavě do nové senzace
Skopový mozek a žádný strach nebo trpělivost
Bezstarostně jsme hráli hry
Zkřížila jsi mi cestu na dvacet dní

Proč jsi mě nevyléčila
ze všeho po čem toužím?
Hey, jak jsme říkali této hře?
Je to víc než jen plná hrst bolesti
Jdeme špatnou cestou
Protože věřím, že je to víc než jen
plná hrst bolesti
Jdeme špatnou cestou
Protože věřím, že je to víc než jen
plná hrst bolesti

Jsme rozdílné barvy, rozdílné povahy
Oba jsme byli jako žák a učitelka
Jsou to puzzle se dvěma kousky
Stále jsem je nesložil, protože jeden chybí
Procházím neznámými stádii
Kapitola života, co má chybějící stránky
Mučení není pouze psychické
Bolí to nekonečně
Cesta, cesta na dno

Proč jsi mě nevyléčila
ze všeho po čem toužím?
Hey, jak jsme říkali této hře?
Je to víc než jen plná hrst bolesti
Jdeme špatnou cestou
Protože věřím, že je to víc než jen
plná hrst bolesti
Jdeme špatnou cestou
Protože věřím, že je to víc než jen
Plná hrst bolesti


BETTER THAN RAW - LAUDATE DOMINUM
(VELEBTE PÁNA)

Halleluja, homines
Gaudete de domino,
Qui donat vitaomnes, quod amat nos!

Radujte se, lidé
Při Bohu
Jenž všem dává život, protože nás miluje!

Halleluja, mi deus,
Tu vivis omnipotens,
Tu es semper, benignus, tu amas nos!

Ó můj Bože
Ty jsi všemocný
Vždy jsi laskavý, miluješ nás!

Pater noster in caelis
Totum orbem terrae regnat
Et vincit diabolum timorem
Et omnium hominum

Náš otec na nebesích
Vládne celému světu
A vítězí nad hříšnými obavami
Celého lidstva

O laudate dominum!
Praedicate deum
amate creatorem
Qui creavit mundum
Oh, laudate dominum

Ó, velebte Pána!
Chvála Bohu
Milujte otce
Jenž stvořil zemi
Ó, velebte Pána!

Ecce, et te vult Jesus liberare
Ducere per vitam tuus amicus, gaude tu!

Pohleď, i Ježíš touží osvobodit vás
Váš přítel (touží) vést (vás) životem, velebte (jej)!

Amici, dimittite
Mente malam pravamque!
Anima accipite salvam fidem!

Přátelé, vzdejte se zla
A špatných myšlenek!
Poslechněte hlas víry ve vašich srdcích!

Jesus Christus in cruce
De vita decessit dolens
Sed de morte resurrexit lux mundi nova

Ježíš Kristus na kříži, smutný
Odešel ze života
Ale z jeho smrti vzešlo nové světlo

O Laudate dominum!
Filium Jesum Christum
Omnium redemptorem
Et spiritum sanctum!
O laudate dominum!...

Ó velebte Pána!
Ježíše Krista, syna jeho
Spasitele našeho
A Ducha Svatého!
Ó velebte pána!


BETTER THAN RAW - MIDNIGHT SUN
(PŮLNOČNÍ SLUNCE)

Tak tvrdě jsem se snažil porozumět všem tvým citům
Snažil jsem se vyrovnat s tvými šílenostmi
Pomalu přemýšlím o mnoha způsobech tvého uzdravení
Co jsme ztratili, nebo možná nikdy neměli

Jeden malý krůček do skryté pasti
Jedno další slovo je pomoc a jedno bude ničit

Vzbudil jsem se v půlnočním slunci
Tak vědomé poškození se stalo
Agonie nebo útočiště
Jedině osud ukáže cestu
Ze světla dnu do čelisti temnoty

Jedna je protlačená oběť lži
Přátelský obličej se stává prchlivou grimasou
Náhlé pocity, učím se umírat

Spotřeboval jsem sympatie, není šance k návratu
Do světa, někdo věděl, ale zranění ty budou pálit
Strávil jsem spoustu času v půlnočním slunci
Stále jsem věděl co se stalo jiného
V agónii a zhypnotizovaný
Kdy mi bude ukázána cesta

Upadl jsem do spánku a ne do půlnočního slunce
Klidně byla informována spravedlnost
Žádné další pochyby, ale nedůvěra
Když noc byla den
Oslava, zázrak
A osud ukázal cestu


BETTER THAN RAW - BACK ON THE GROUND
(ZPÁTKY NA ZEM)

Umíme závodit nad horami
Plout nad sférami
Umíme plout pod oceány
Ale neumíme bojovat se svým strachem

V poslední době se světem cosi nehraje
Víš čím to je? (co to je?)

Věříme, že ovládáme přírodu
Hledáme cesty, jak prodloužit své životy
A procházíme digitálním obdobím
Děti však pláčou stále

V poslední době se s větem cosi nehraje
Víš, čím to je?
Planeta by mohla být lepším místem
Pokud si všimneme toho omylu
A jsem si jist, že až uvidím začátek
A budu to zpívat nahlas
ŽE BUDETE (nebudete) NOHAMA ZPÁTKY NA ZEMI

Pátráme po mimozěmšťanech
Zkoušíme dobýt vesmír
Zlepšujeme nukleární vědu
Stále umíráme v mlze

V poslední době se světem cosi nehraje
Víš, čím to je?
Planeta by mohla být lepším místem
Pokud si všimnem toho omylu
Ale jsem si jist, že až uvidím začátek
A budu to zpívat nahlas
Varuju vás bez pochyb
ŽE BUDETE NOHAMA ZPÁTKY NA ZEMI


BETTER THAN RAW - A GAME WE SHOULDN'T PLAY
(HRA KTEROU BYCHOM NEMĚLI HRÁT)

Věříš na osud nebo náhodu?
Úmysl nebo shodu náhod?
Chtěl bys říct, že všichni lidé
Žijí svoje životy pro dobro a zlo
Někomu došla trpělivost
Začal si hrát s božími výtvory

Znají tě
Kontrolují tě
Při hře, kterou bychom neměli hrát
Podplatí tvoje srdce
a rozdělí tě
Ze hry kterou bychom neměli hrát
Oslepujeme
Při hře, kterou bychom neměli hrát
Všechno je to hra kterou bychom neměli hrát

Jestli teď zemřeme, stane se to
Jestli jsme dobří, přijdeme do nebe
Jestli budeme žít, bude to tak
Konec tvého života a uvidíš předpeklí
Všechno je určité a dopředu dané
Jenom čas rozprostře nové hříchy

Miluje tě
Burcuje tě
Ze hry kterou bychom neměli hrát
Říká tvému srdci
Aby zůstalo stranou
Ze hry kterou bychom neměli hrát
Oslepujeme
Při hře, kterou bychom neměli hrát
Je to druh hry kterou bychom neměli hrát
Zacházení na genech
Nukleární zamoření semen
Klon Klonu v chovatelově zóně
Je to hra
Hra kterou bychom neměli hrát
Oslepujeme
Při hře, kterou bychom neměli hrát
Je to druh hry kterou bychom neměli hrát