The Dark Ride


THE DARK RIDE - MR. TORTURE
(PAN MUČITEL)

Vítejte v mučírně
Říká nápis nad vchodem
Směje se jakmile tě uchopí
Vypadá jako šílenej surovec
Uvnitř cítíš muka
Bolest právě začíná

Pan Mučitel poskytuje bolest
S jeho biči a řetězy
On ví co vyžaduješ - pana Mučitele
Pokud se cítíš sám
Tak zvedni telefon
Vytoč 1 8 a dvě 0 - pana Mučitele
Pan Mučitel prodává bolest

Pouze šedesát centů za minutu
Za jeho speciální druh hřešení
Telefonujícímu je zaručeno vymytí mozku
Můžeš ho zastihnout na webu
Chatuje tam každou noc v týdnu
Cybermučení brzo dojde na tebe

Pan Mučitel prodává bolest
hospodyňkám ve Španělsku
On ví co vyžadujou - pana Mučitele
Pokud se cítíš sám
Tak zvedni telefon
Vytoč 1 8 a dvě 0 - pana Mučitele
Pan Mučitel prodává bolest

Zpoutanej, znehybněnej, připoutanej a oslepenej
Tělo, duše a mysl jsou zapálený
Každej smysl je rozpolcenej a rozeštvanej
On je zakázanej ve dvaceti zemích
Ačkoli to dělá pro peníze
Uspokojuje ho když tě slyší křičet

Pan Mučitel poskytuje bolest
S jeho biči a řetězy
On ví co vyžaduješ - pana Mučitele
Pokud se cítíš sám
Tak zvedni telefon
Vytoč 1 8 a dvě 0 - pana Mučitele
Pan Mučitel
Pan Mučitel prodává bolest


THE DARK RIDE - ALL OVER THE NATIONS
(ÚPLNĚ NAD VŠEMI NÁRODY)

Hlídám zázračnost těchto dnů
Jak vzkvétá cesta, po které jsme vedeni
Rok, život - dělící se dohromady
Vše zůstane stejné
Mnoho věcí mě rozesmutní
Někdy mě dovádějí k šílenství
Navždy se pouze bát
Už žádná další snaha
Něch mě když stojím
Jsi zde
A nutíš mě cítit se povýšeně
Den za dnem
Nic nemůžu popřít
Dej každému určitou jistotu

Úplně nad všemi národy soulad ožije
Vítězové i poražení, všichni jsme stejní
Žádná významná věc jako je pravda, nemá nějaké velké tajemství
Ztrácíme se do jednoho

Cítíš se taky zhypnotizovaný
nebo střežíš svojí ohroženou budoucnost
A co kulitivovaný pláč, pro nic?
Teď přeskoč depresi
Pojď, povstaň a povznes mě
Už žádné lži a každá duše prohlédne
Jsme ztělesněná upřímnost

Úplně nad všemi národy soulad ožije
Vítězové i poražení, všichni jsme stejní
Žádná významná věc jako je pravda, nemá nějaké velké tajemství
Ztrácíme se do jednoho


THE DARK RIDE - ESCALATION 666
(VYSTUPŇOVÁNÍ 666)

Vysvleč mě ze špíny
Odhal mi tajemství tvých bolestí - trapné lži?
Život sám o sobě, co krmí tvou moudrost
Skoro každý den pokládáš sebe na útes
Co vlastně děláš? Kam proboha jdeš?
Nikdy se k tobě neotočím zády
Stíny na zdech
Temnota se šíří
Zahřívá moje ruce nad plameny lží
Zbytečně křičím proti větru
Nerozumí mému poslednímu testamentu

Vystupňování 666
Vystupňování 666

Klam a zášť
Každý úsměv skrývá zradu a lakotu
Byli jsme jako bratři
Teď nabízím své ruce chudokrevné duši
Stíny na zdech
Temnota se šíří
Zahřívá moje ruce nad plameny lží
Zbytečně křičím proti větru
Nerozumí mému poslednímu testamentu

Vystupňování 666
Vystupňování 666


THE DARK RIDE - MIRROR MIRROR
(ZRCADLO, ZRCADLO)

Moje dobo, nemůžeš mě spolehlivě
Toto kouzlo nemůže být zlomeno
Vize věčného mládí
Dělíme se dohromady o jednu tvář
Spojujeme se navždy
Pouze ty znáš pravdu

Zrcadlo, zrcadlo na zdi?
Kdo je jejich pánem?
Zrcadlo, zrcadlo rozštípni se vedví
Pohlédni na mě - kdo jsi?

Plavu ve svých odrazech
Zrcadlo zodpoví mou otázku
Řekni mi co chci slyšet
Vidím perfektního tvora
Zachycuje lidské rysy
Utopím tě ve tvé ješitnosti

Zrcadlo, zrcadlo na zdi?
Kdo je nejsmutnější z nich
Zrcadlo, zrcadlo rozštípni se vedví
Pohlédni na mě - kdo jsi?

Ne, můj živo je překrásný

Zrcadlo, zrcadlo na zdi?
Kdo je nejsmutnější ze všech
Zrcadlo, zrcadlo rozštípni se vedví
Pohlédni na mě - Kdo jsi?
Zrcadlo, zrcadlo na zdi?
Kdo je jejich pánem?
Zrcadlo, zrcadlo rozštípni se vedví
Pohlédni na mě - kdo jsi?


THE DARK RIDE - IF I COULD FLY
(KDYBYCH UMĚL LÍTAT)

Beze strachu, bez bolesti
Všichni jsou bez viny
Zkusím ovládnout svůj osud
Učím se uvolňovat
Teď se musím najít
Ještě jednou, ještě jednou

Kdybych uměl lítat
Jako král nebe
Nezřítit se ani nespadnout
Viděl bych všechno
Kdybych uměl lítat
Vidět svět mýma očima
Neklopýtnout ani neselhat
Plavím se do nebes

Tak tady sem
O samotě tu stojím
V sobě mám sny
Které potřebuju uskutečnit
Moje víra se zvětšuje
Nemám strach z neznáma
Už ne, už ne

Kdybych uměl lítat
Jako král nebe
Nezřítit se ani nespadnout
Viděl bych všechno
Kdybych uměl lítat
Vidět svět mýma očima
Neklopýtnout ani neselhat
Plavím se nebesy

…chci zničit moje vězení


THE DARK RIDE - SALVATION
(SPÁSA)

Poslán jednomu světu studenému jako ocel
Nevím, kde jinde jsem byl
Kam půjdu? - neumím povědět
Kdo by nás spasil kdybychom padli?
Cítíš, co vidím?
Ve slepé víře bys věřil?
Nesdílíš můj názor?
Ale může to pro tebe hodně znamenat
Řekni mi, budeme si pamatovat
Jak to bylo?
Bude to to samé
Někdy v budoucnosti?
Bude možná nějaká jiná cesta?
Může to někdo někdy říct?
Hymna pro vzdálený svět, kdy
Všichni budeme stejní
Budeme tam navždy
Až půjde spása naší cestou
Po celý svůj život jsem si byl jistý
Udržoval svou mysl čistou, pravdivou a ryzí
Až budu vždy vědět
Byl jsem tady dole, abych se učil a vyrostl
Jsem svou vlastní podstatou
A ten svět je tu teď pro svobodu
Uchrání mě naživu až do toho dne,
Kdy má duše najde cestu
Do jiné dimenze
Možná najdeš ráj
Budeme zachránění a laskaví
Řekl jsem, že tam bude každý
Držel jsem se tak těsně a blízko
Nebude žádný strach
Hymna pro vzdálený svět, kdy
Všichni budeme stejní
Budeme tam navždy
Až půjde spása naší cestou


THE DARK RIDE - THE DEPARTED SUN IS GOING DOWN
(MRTVÉ SLUNCE ZAPADÁ)

Stál jsem tam se sluncem ve svých očích
Prach na své tváři
Ústa vyprahlá a suchá
Vzpomínky se honí
Obrazy probleskávají mou myslí
Vím, co je před námi
Dnes by byl dobrý den na zemření
Jednou jsem si myslel, že mám zlaté srdce
Jednou jsem si myslel, že mé sny se nikdy neroztříští
Teď tu stojím
Vyčerpaný a chladný
Na můj náhrobek je tesán epitaf
Zemřel bych pro tebe - zemřel bys se mnou?
Ne, nemůžeš to popřít
Chytil bys tu kulku, jež byla míněna pro mě?
Záře napříč nebem
Slunce zapadá
A nebude zítřek
Slunce zapadá
Zapadá na mě
Slunce zapadá
Čas si již nelze vypůjčit
Tanči s ďáblem
Slunce zapadá
Pro ty, jejichž srdce je osamoceno
Slunce zapadá
Během okamžiku
Slunce zapadá
Na mrtvé
Směj se na ďábla
Zemřel bych pro tebe - zemřel bys se mnou?
Chycen v boji
Byl jsem znovu vyčerpán
Nikdy bych nepomyslel, že bych mohl být zrazen
Svým nejlepším přítelem
Ztratil svůj život a přišel si pro mě
Jestli je tohle konec
Chce zemřít s tebou
Slunce zapadá
Zapadá na mě
Slunce zapadá
Čas si již nelze vypůjčit
Tanči s ďáblem
Slunce zapadá
Pro ty, jejichž srdce je osamoceno
Slunce zapadá
Během okamžiku
Slunce zapadá
Na mrtvé
Směj se na ďábla


THE DARK RIDE - WE DAMN THE NIGHT
(PROKLÍNÁME NOC)

Krev v mém polštáři
Krev v mé kůži
Blázním?
Nebo to byl sen?
Tam v hloubce
Čekají prázdné duše
Obklopují mě hlasy
Vábící můj osud
Pak odnikud
Postavy v bílém
Střežící mou duši v boji
Jsme silní, jsme živí
Máme víru v jeho moc
Věříme ve věčné světlo
Proklínáme noc
Venku z černě
Třesoucí chlad
Pochyby nabývají svých obrysů
Boj se neznámých
Očí padlého
Upřeně zírajících
Šepoty osudu
Odešly bez šance
Pak odnikud
Postavy v bílém
Chrání mou duši v boji
Jsme silní, jsme živí
Máme víru v jeho moc
Věříme ve věčné světlo
Kdykoli, kdekoli, my tu vždy budeme
Budeme bojovat za to, co je správné a pravdivé


THE DARK RIDE - IMMORTAL
(NESMRTELNÝ)

Dva životy, jeden osud
Já Vás musím opustit
Také mě následujete ???
To bylo myšleno na tebe
Já jsem vládl jako bůh
Já jsem monumentální
Brzy se vynořím
S Vámi na mé straně
A my budeme zářit na obloze
Ten, kdo se bude dívat na naše světla
Zabije to jeho mysl, oslepne

Dnes večer jsme hvězdy
Hvězdy které svítí jasně
Dnes večer jsme hvězdy
Hvězdy nesmrtelného světla
Dnes večer jsme hvězdy

Všechny poklady všechen majetek
My se pohřbíme tam kde my jsme zemřeli
A platit za ráj
Očekávat největší pozornost všech
A kdo bude upřený na naše světla
Zabije to jeho mysl, oslepne

Dnes večer jsme hvězdy
Hvězdy které svítí jasně
Dnes večer jsme hvězdy
Hvězdy uvnitř bolestných nocí
Láska a nenávist
Naděje a stín
Vezme Vás pryč
Vezmu Vás pryč
Já vás vezmu pryč

Dnes večer jsme hvězdy
Hvězdy které svítí jasně
Dnes večeru jsme hvězdy
Hvězdy bolestného nesmrtelného světla
Světlo nenávisti
Naděje a stín
Část osudu
Dnes večer jsme hvězdy


THE DARK RIDE - THE DARK RIDE
(TEMNÁ JÍZDA)

Všichni jdete správný směrem
Temná jízda brzy začíná
Jen se podepište na té tečkované lince
Všechno co já chci jsou jen vaše duše
Utáhněte si Váše pásy a jedeme
Stát ve frontě na lístek do lunaparku
Hledání zlé strany
Jedna jediná cesta, není návratu
Vaše duše projdou branou
Bez pochybností, bez naděje
Satan nakrmí naše šílenství
Šílenství potvrdí jak na tom jsme
Plive červený hnusný dech a
Hněv je náš dar který
Vede k armagedonu

Zaujměte místo na temné jizdě
Pomalu se plížíte nahoru - rychle sestupujete
Otáčíte se na temné jízdě
Můžete až příliš daleko na druhou stranu

Vkročíte a vemte tento konečný příběh
Vaše fantazie se splní
Nakloníte se bez osvobození
Kolotoč života Vás chytne
Dokonce i skrz nejtemnější fázi
Budeš silný nebo slabý
Já jsem tvoje bolest když jseš na hraně
To nás vede k naší finální zkáze
Pryč z této hry
Můžeme někdy zastavit tuto jízdu k peklu

Zaujměte místo na temné jizdě
Pomalu se plížíte nahoru - rychle sestupujete
Otáčíte se na temné jízdě
Můžete až příliš daleko na druhou stranu

Je tam něco co nás může zajímat ???
Proč jsme o to přišli
Je to snad pro lásku ???
Nebo nás nechal oplývat hříchem
Není to zajímavé, probouzet se z krvavých silných snů
Sejmnout všechny prohřešky z našich srdcí, všichni musíme věřit
Ohhh, najdeme si cestu na druhou stranu, najdeme světlo
Ooh kdo má klíč, proč mi vidíme zlo - temná jízda
Já přinutím srdce Vašich smrtelných hříchu
Dokonce i přes nejtemnější fázi, budeš silný nebo slabý
Já jsem tvoje bolest když jseš na hraně
Já Vás znám příliš dobře vy mě budete následovat, následovat mě dolů

Je tam něco co nás může zajímat ???
Proč jsme o to přišli
Je to snad pro lásku ???
Nebo nás nechal oplývat hříchem
Není to zajímavé, probouzet se z krvavých silných snů
Sejmnout všechny prohřešky z našich srdcí, všichni musíme věřit


THE DARK RIDE - MADNESS OF THE CROWDS
(ŠÍLENÍ DAVŮ)

Nevidí ten, kdo spoléhá na slib
Slepý ten, kdo následuje cestu slibů
Hluchý, kdo toleruje slova klamu
Ale ti, kdo chápou, křičí pravdu
Křičte! Křičte! Šílenství davů bláznivě zdraví
Šílenství hry
Vinen ten se svým věděním
Zneužívající nevinnosti pro sebe
Nebezpečný ten, jemuž byla naše víra dána
Široká je cesta vedoucí do pekla
Křičte! Křičte! Šílenství davů bláznivě zdraví
Šílenství hry
Zneužívající nevinnosti pro sebe
Nebezpečný ten, jemuž byla naše víra dána
Široká je cesta vedoucí do pekla
Křičte! Křičte! Šílenství davů bláznivě zdraví
Šílenství hry