Keeper Of The Seven Keys 1


KEEPER OF THE SEVEN KEYS - I'M ALIVE
(JSEM ŽIVÝ)

Ty, ty jsi řekl, že jsi ztratil cestu
Nesnažíš se, jen život pro dnešek
Podívej se na to nebe nahoře
A zři znovu to ranní slunce
Máš v sobě tolik síly
Tak to zakřič můj příteli

Jsem živý, jsem živý
Jsem živý, jsem živý

Je marné jen tak okounět
Jsi král, nevidíš svou korunu?

Podívej se do mých očí
Tak mnoho věcí čeká na to, aby se staly
Jen potřebuješ přítele
Budeme zpívat spolu

Jsem živý, jsem živý
Jsem živý, jsem živý

Podívej se do mých očí
Tak mnoho věcí čeká na to, aby se staly
Jen potřebuješ přítele
Budeme zpívat spolu

Jsem živý, jsem živý
Jsem živý, jsem živý

Jsem živý, jsem živý
Jsem živý, jsem živý


KEEPER OF THE SEVEN KEYS - A LITTLE TIME
(MÁLO ČASU)

Vznešeněji
To je to, co očekávám od svého života
Je to jako drát
Který mě mě úplně omotal

Oh, slyším, co říkáš
" To je světový směr"
Ne, poslouchej, co říkám já
"Chci jednat svým způsobem"

Vznešeněji
Mám si postavit své limity a mantinely
To je oheň
Vpaluje se mi do hlavy

Oh, slyším, co říkáš
"To je světový směr"
Ne, poslouchej, co říkám já
"Chci jednat svým způsobem"

Máme
Málo času vybudovat své životy
Málo času utvářet své myšlení
Málo času naplnit své sny
Málo času, málo


KEEPER OF THE SEVEN KEYS - TWILIGHT OF THE GODS
(SOUMRAK BOHŮ)

Insania 20 14
Odvrhli jsme své dřívější bohy
Ovládající naše dny
Stvořili jsme lepší
Takhle kontrolujeme směr

Jsme ti silní
Potlačujeme nepřátele
Naši bohové jsou perfektní
A ochraňují naše životy
Ještě jich potřebujem víc
Abychom byli bezpeční před druhou stranou
Pokud jsme silnější
Nic se nám nestane

Ohnivé záblesky za noci
Pouze zlý sen
Svatá válka na nebi. . . .nikdy

Insania 20 16
Chyba ve skladě 103
Pozorujeme slunce v noci
Hezké bohy jsme si stvořili
Teď končí naše životy

Silikonové mozky opatřené hlasem
Volají " útok" dnes v noci
V hněvu spálí náš svět
Soudný den nadešel
A není kam se skrýt
Budoucnost neexistuje
Už se nejde vrátit zpět

Ohnivé záblesky za noci
Teď už skutečnost
Svatá válka na nebi....

Chorus
Soumrak bohů
Insania je úplně mrtvá
Jiný svět zrodil se
Ale soumrak brzo nadejde

Ohnivé záblesky za noci
Teď už realita
Svatá válka na nebi


KEEPER OF THE SEVEN KEYS - A TALE THAT WASN'T RIGHT
(PŘÍBĚH, JENŽ NEBYL PRAVDOU)

Stojím tu úplně sám
Má mysl se proměnila v kámen
Mé srdce se naplnilo ledem
Chci uniknout tomu, aby se zlomilo dvakrát

Díky Ti, má stará dobrá přítelkyně
Ale Ty nemůžeš pomoci. Tohle je konec
Příběhu, jenž nebyl pravdou
Dnes v noci nebudu spát

V mém srdci, v mé duši
Opravdu nenávidím platit tyhle ztráty
Měl bych být silný, mladý a odvážný,
Ale jediné, co cítím, je bolest

Je dobré, že jsme zůstali přáteli
Věříš v mou důvěrnost
A řekněme si, že je vše v pořádku
Dnes večer nebudeš spát sama

V mém srdci, v mé duši
Opravdu nenávidím platit tyhle ztráty
Měl bych být silný, mladý a odvážný,
Ale jediné, co cítím, je bolest

S mým srdcem, s mou duší
Někteří křičí, že's koupila a prodala
Byli silní, mladí a odvážní
A říkají: Hrajte tuhle píseň znovu

V mém srdci, v mé duši
Opravdu nenávidím platit tyhle ztráty
Měl bych být silný, mladý a odvážný,
Ale jediné, co cítím, je bolest


KEEPER OF THE SEVEN KEYS - FUTURE WORLD
(SVĚT BUDOUCNOSTI)

Jestli jsi tam venku úplně sám,
A nevíš, kam jít
Pojď a uděláme si výlet
do světa budoucnosti

A když si znovu projdeš svůj život
A nevíš, co je smyslem
Pojď a koukni, jak by to mohlo být
v budoucím světě

Všichni žijeme v blaženosti
Náš život je plný radosti
Říkáme světu „zítra" beze strachu

Pocit kamarádství
Je vždy na naší straně
Milujeme svůj život a víme, že nepřestaneme

Protože všichni žijeme v budoucím světě
Ve světě plném lásky
Náš budoucí život bude nádherný
Pojď se mnou - Budoucí svět

Říkáš, že bys radši zůstal
Ale tohle není tvůj čas
Jdi zpět, najdi si svou vlastní cestu
do budoucího světa

Život může být pro žití
Jen to zkus, a nikdy nepodlehni
Pověz každému způsob budoucího světa

Jednoho dne budeš žít v blaženosti
Se srdcem plným lásky
Řekneš světu „zítra" beze strachu

Pocit kamarádství
Bude na tvé straně
Řekneš, že miluješ svůj život
A budeš vědět proč

Protože všichni žijeme v budoucím světě
Ve světě plném lásky
Náš budoucí život bude nádherný
Pojď se mnou - Budoucí svět

Zakřičte!

Protože všichni žijeme v budoucím světě
Ve světě plném lásky
Náš budoucí život bude nádherný
Pojď se mnou - Budoucí svět


KEEPER OF THE SEVEN KEYS - HALLOWEEN

Maškaráda, maškaráda
Popadni svou masku a neloudej se
Odejdi, odejdi dobře nastrojený
Dnes večer je ve vzduchu horko a horečka
Potkat jiný v obchodě
Klepat lidem na dveře
Podvod nebo požitek oni mají na výběr
Malí duchové dělají mnoho hluku

Ale bděte…dejte si pozor - poslouchejte…buďte opatrní

V ulicích na Halloween
Něco přichází
Není možný uniknout síle neznámý
V ulicích na Halloween
Vznikne nálada
Vyber si, je to peklo nebo ráj
Ach - je Halloween
Ach - je Halloween…dnes!

Někdo zasedá na poli,
Nikdy neustupují
Jsou prohnaní s lesknoucíma očima,
Čekající na velkou dýni až povstane
Smůla jestliže se staneš kamenem
Jako starý dobrý Charlie Brown
Myslíš, že (Linus) by mohl být správný
Děti budou říkat, že to je hloupá lež

Ale bděte…dejte si pozor - poslouchejte…buďte opatrní

V ulicích na Halloween
Něco přichází
Není možný uniknout síle neznámý
V ulicích na Halloween
Vznikne nálada
Vyber si, je to peklo nebo ráj
Ach - je Halloween
Ach - je Halloween…dnes!

Teď poslouchej - my tě voláme…
Ve vzduchu je magie

Magie ve vzduchu… na Halloween
Černá je noc plná hrůzy
Ty zmeškáš den
Co přijde velice brzy
Mění tvou cestu
Zaklepou na tvé dveře
Je to skutečnost nebo je to sen
Na chvějících nohách otvíráš dveře
A zaječíš….. na Halloween

Tma
Kde jsem teď
Je tam venku někdo
Co se stalo
Jsem v nebi
Nebo je to peklo

Vidím přicházet světlo Přichází blíž
Svítí
Svítí tak jasně
Svítí na mě

Já jsem ten, co má osud v mých rukou
Teď si vyber, vykoupit se nebo zotročit se

Ukážu ti vášeň a slávu
On je had
Dám ti sílu a hojnost všeho
On kazí člověka

Zachraň mě od zla
Dej mi sílu pokračovat
Já budu bojovat za vysvobození
Lidstva a míru v mysli

Ale bděte…dejte si pozor - poslouchejte…buďte opatrní

Yeah, je Halloween
Yeah, je Halloween…dnes


KEEPER OF THE SEVEN KEYS - FOLLOW THE SIGN
(NÁSLEDUJ ZNAMENÍ)

Teď jsi si vybral
Následuj znamení

Vybral sis?
Jsi strážce sedmi klíčů
Naše jediná naděje je tvé vítězství
Tak následuj znamení