The Time Of The Oath


THE TIME OF THE OATH - WE BURN
(ZAPALUJEME)

Slez z mé hranice
A zpět k mému srdci
Jsi tak vzrušující
Vem si celou duši
Dám ti tolik, kolik chceš
Ovládej mé pocity

Větší, mnohem větší
Neomezený oheň
Blíž, mnohem blíž
Blíž k jádru (nitru)

Zapalujeme, zapalujeme

Znečišťuju tě
Líbí se mi poskvrňovat tě mým
P-p-plozením
Pohleď do mých očí
A splyneme v toužebných myšlenkách
Překonáme hranice

Větší,...

Zapalujeme, zapalujeme
Šílenství, šílenství
Nikdy se jej nezbavím


THE TIME OF THE OATH - STEEL TORMENTOR
(OCELOVÝ MUČITEL)

Bezhlavě
Pokořuje tu mašinu
Přechází na nižší zvuk
Cítí se jako skutečný muž

Závodí
Jiskří odspodu
Maso, krev a hrom
Otřásající se kola, chladný volant v chladných rukou

Rychleji, mnohem rychleji
Tak, jak rychle spěje člověk k neštěstí
Hlouběji, mnohem hlouběji
Do prázdnoty vrhám se (ji)

Jsem ocelový mučitel
A uháním každou zatáčkou
Jsem zlý imperátor
Své osobní mašiny

Turecko (?????krůta????)
Témeř zničené
Ztrácím svou trpělivost
Nemůžu se té výbavy zbavit

Nebezpečí
Svalová křeč
Bez satisfakce
Obyčejné opojení

Noční jízda, je to noční jízda
Zkus mne dohonit
Tak smutný, jsem tak smutný
Ale ty nikdy nevysaješ mou ocelovou nevěstu (?nevylížeš?)

Jsem ocelový...


THE TIME OF THE OATH - WAKE UP THE MOUNTAIN
(UVĚDOMTE SI TO POHOŘÍ)

Někteří lidé zemřou
A ani si nikdy neuvědomí
Že lidé jsou slepí
Dívají se pouze očima
Myslíme si, že jsme silní
Věříme, že bychom se nikdy nemohli mýlit
Ale jsme blázni
Protože umíráme touhou po pravidlech

I když neumím změnit svět, v kterém žijeme
Vždy můžu změnit sám sebe

Další do počtu
Uvědomte si to pohoří
Všechny barvy se pomalu halí do šera
Náš svět je ve tmě
Uvědomte si to pohoří
A znovu to objevíme

Peníze a kariéry
Postavené na nesčíslných obavách
Vše dobré v životě
Se začíná vytrácet za závojem slz
Jak víme
Proč jsme si zvolili cestu, kterou sledujeme
Proč si ubližujeme
Proč ubližujeme těm, co milujeme

Ačkoliv...

Další...
Ještě jednou
Stvořili jsme pravidla a můžeme je změnit

Zrušte směrnice do jedné
Stvořili jsme zákony a můžeme je zlomit
Zničte to pohoří
Kámen po kameni, kámen po kameni


THE TIME OF THE OATH - POWER
(MOC)

Umíš si představit někoho, kdo je správný
Otoč jej a postav ho před sebe
Někdy je to sranda ale naproti tomu se nikdy nedozvíš
Jak daleko můžou tyhle věci dojít

Celý život jsem čekal na šanci
Abych to zde napravil
A když už jsem to měl na dosah
Nemohl jsem to nechat být

Měli jsme tu moc, je nám to dáno
Máme odvahu následovat znamení
Napětí neznámého původu
Jsme ti, kteří skrývají trůn

Pokud můžeš, zkus přijít za námi
Možná dosáhneš toho, čeho se nedá lehce dosáhnout
Ohlédni se a tam je to, co už jsme opustili
a spousta je toho ještě mezi tím

Všechna ta léta, co jsem cestoval po světě
No a teď jsem zde
Abych ti zpíval tyhle písničky
A věz, ony tě nikdy nenechají být

Měli jsme....

Měli jsme tu moc, je nám to dáno


THE TIME OF THE OATH - FOREVER AND ONE (NEVERLAND)
(NAVĚKY A SÁM (NIKDYZEMĚ))

Co můžu dělat?
Budu přijat?
Teď to všechno musím zkusit nechat za sebou
Viděl jsi, co už jsi mně udělal?
Těžko odpustit
Přechází to pomalu

Navěky a sám
Budu tě postrádat
Avšak, líbám tě
Přesto zas
Cesta klesá do Nikdyzemě
Velmi jsem se snažil
Zítra budu stále plakat
Jak jsi mohl skrýt své lži
Své lži

Tady jsem
Opět tě vidím
Má mysl je tak vzdálená
Mé srdce je tak blízko zástavě
Příliš hrdý, abych bojoval
Putuju zpět do noci
Najdu někdy někoho, kdo uvěří?

Navěky a sám...


THE TIME OF THE OATH - BEFORE THE WAR
(PŘED VÁLKOU)

Pohlédni na konstelaci hvězd
Přijmi Boží knihu
Najdeš své spojení
Pokud porozumíš
Poznáš řešení
Vše se vrací ke svému základu

Jsem syn vzdálené budoucnosti
Jsem poslední ze sedmi jezdců
A přišel jsem sem kvůli sedmé válce

Jsem dítě hvězd
Zbraň bohů
A vše jsem to věděl již před
Před válkou
Země studených srdcí
Jsem pán vesmíru
A vše jsem věděl již před
Před válkou

Příroda tvoří meze tvého milénia
Obrací vše v krutý zlý scénář
Všichni dostanou šanci vyhnout se svatému šiku
Ale ty budeš mezi těmi, které ovládne

Jsem syn...

Jsem dítě...
Pamatuj na sedmou válku - pamatuj na sedmou válku
Ano přišel jsem sem kvůli sedmé válce


THE TIME OF THE OATH - A MILION TO ONE
(MILIÓN KU JEDNÉ)

Zrozen neviděn a nepoznán
Jen jako malý a opuštěný zázrak
Odveď mne do svých bezelstných snů
Abych snad poznal, co to vše znamená

Milión ku jedné
Všecno prohraješ
Milión ku jedné
Spadneš
Dolů, tam kde už jsi
Bezbožný člověče
Milión ku jedné
Spadneš

Je to tak smutné a pravdivé, co však můžu dělat
Jen pár let a pak to už záleží na tobě
Aby ses o sebe postaral, dofám, že jsem ti dobře poradil
Pro celý tvůj život, jak přežít

Milión ku jedné...


THE TIME OF THE OATH - ANYTHING MY MAMA DON'T LIKE
(VŠÍM, CO MÁ MÁMA NESNÁŠÍ)

Nejsem věřící
Poslouchám jen svůj rozum
Nejsem věřící
Místo toho tě nazývám lhářem
Drž se svého žalu
Slova můžou být pateticky nadutá
Život je oheň
Zapal jej a můžeš si přečíst své jméno

Já jsem král nočního pokolení
Já jsem vším, co má máma nesnáší
Já jsem otrok zvráceného národa
Vším, co má máma nesnáší

Jsem letec
Stoupající za svými sny
Jsem kejklíř
Život může být takový, jak se zdá

Jsem dítě hrající šachy se zítřkem
Jsem vším, co má máma nesnáší
Jsem šašek, žebrám, kradu a půjčuju si
Vším, co má máma nesnáší

Jsem král.....


THE TIME OF THE OATH - KINGS WILL BE KINGS
(KRÁLOVÉ BUDOU KRÁLI)

Všechno co jsi řekl, stále zní v mých uších
Určitě sis myslel, že jsi neomylný
Ó! ne ó! ne
Kdykoliv příště už toho tolik neřekneš

Vítej v mém výstředním snu
Faktem je, že jsem zde
Jsem pán reality
Těžké pochopit?
Ale je to tak a ty mně budeš studovat (? O mně číst ?)

Tolik cest, kudy jít
Předtím, než nás zasvětí (posvětí)
Jen málo je vyvolených
Než zchřadneme a zemřeme

Králové budou králi
Pěšáci budou pěšáky
Eóny slz
Divocí a krutí
Blahoslaveno buď mládí
Dost silné na to, aby uneslo
Co zanedlouho přijde
Stane se a možná nikdy nezmizí

Vím, že pýcha předchází pád
Jak mohu upadnout, pokud vůbec nic nezbývá
Pověz mi, pověz mi
Jak hluboko může klesnout někdo, kdo už dole je?

Je to buď dobou nebo všichni kolem
Nám dokazují co či kdo může být směnitelný
Použitelný
V životní hře, kterou hrajeme

Blízko věčnosti
Rozprostírám svá křídla a odlétám
Jako v dávných dobách
Vládnu a ty se podřídíš

Králové budou králi....


THE TIME OF THE OATH - MISSION MOTHERLAND
(MISE MATEŘSKÁ VLAST)

Přišli jsme k vaší rase z daleké soustavy
Abychom opustili otrávené sféry
Naše znalosti směňujeme za čas strávený na Zemi
Bereme a dáváme výměnou to, co má cenu

Ukázali nám váš svět na obrazovkách
Žádali o přijetí, nebudete škodní

Mise Mateřská vlast
Další šance
S neznečištěnou zemí a vzduchem k dýchání
Je zde pro nás místo k životu
K růstu našich potomků, k jejich svobodě

Dali jste nám prostředky
Dali jste nám rady
Jak zacházet s neznámým
Jak se polidštit
My jsme vám ukázali rozměry
A přivedli vás na cesty
Které jste včera vůbec neznali

Ruku v ruce budeme kráčet časem
O tolik víc prozkoumáme a naleznem

Mise...

Když posloucháte tato slova
Uložili jsme se do studených úkrytů
Do mrazáků udržujících nás naživu
To co jsme nevěděli je, že
Vaše centrální hvězda zvaná Slunce
Sesílá na Zemi smrtelné paprsky
Povězte, jak mnozí z nás zemřeli
V proudu světla
Beztvářná těla, morbidní výkřiky
Prokletí našich osad
Vzbuďte nás, až vyléčíte svět
Zachraňte naše duše

Až budeme znovu zpět
Vykonáme to, co umíme

Mise....


THE TIME OF THE OATH - IF I KNEW
(KÉŽ BYCH VĚDĚL)

Osamělost se zdá jako zlý sen
Neodbytná realita je život a život je tu
Mé srdce bylo dřívé ovládano marností
Zraněno přílišnou upřímností

Ale teď když jsi mi zkřížila cestu ty
Mohl bych jej znovu naleznout

Kéž bych věděl, že jsem tvůj jediný
Mohl bych žít a časem to zvládnout
Ale kdyby jsi jednoho dne odešla
Vůbec bych nevěděl jak dál

Jak si můžu být tebou jistý
Jsme oba stejní, já jsem král a ty královna
Rozumím ti
Nech mne nadechnout
Pověz mi o všech svých myšlenkách a já uvidím

Vezmi mne za ruku a budeme
Spolu, kdykoliv, kdekoliv

Kéž bych věděl....

Kéž bych věděl...

Nevěděl bych vůbec jak dál
Nevěděl bych vůbec jak dál
Jednoduše bych se zhroutil a plakal


THE TIME OF THE OATH - THE TIME OF THE OATH
(ČAS PŘÍSAHY)

V kruhu ohně
Za chladné zimní noci
Jsem vyslovil svou touhu
Učinil slib
Nemohl jsem se skrýt, ne!

Ve snu
Přišel za mnou a řekl mi
"Přišel tvůj čas
Tvá mysl patří mě"

Je čas přísahy
Mé nejsladší vzpomínky
Zemřou v zimě
Je čas přísahy

Pohleď na mne sklíčeného žalem
A brzo si budu přát zemřít
Když tohle vítězící šílenství
Pohlcuje mou mysl

Tady a teď
Dívám se zpět ve správný čas
Už žádné lži - pomalu se loučím
Je čas přísahy
Čas přísahy
Mé nejsladší vzpomínky zemřou v zimě
Je čas přísahy

Ve snu
Přišel ke mně a řekl mi
"Přišel tvůj čas
Pomalu se rozluč"

Je čas přísahy
Čas přísahy
Mé nejsladší vzpomínky zemřou v zimě
Je čas přísahy

Latinsky:
Di-es i-rae, di-es il-la
Sol-vet sae-cium in fa-villa
Quan-tus tre-morest fu-tu-rus
Quan-do ju-dex est ven-turu


THE TIME OF THE OATH - ELECTRIC EYE
(ELEKTRICKÉ OKO)

Tady nahoře ve vesmíru
Dívám se dolů na tebe
Moje lasery sledují
vše co děláš

Myslíš si, že máš soukromý život
Já myslím, že žádný tohoto druhu
Není žádný skutečný únik
Pozoruji tě celou dobu

Jsem stvořen z kovu
Moje kruhové paprsky
Jsem věčný
Hlídám čistotu země

Jsem zvolen být elektrickým špehem
Jsem chráněný elektrickým okem

Jsi stále ve středu zájmu
Nemůžeš cítit můj strnulý pohled
Přibližuji se k tobě
Nevíš, že jsem tam
Použiji pýchu ke zkušebnímu propojení všech tvých tajných pohybů
Moje nepotrhaná sítnice kreslí obrazy, které se ukazují

Elektrické oko, na obloze
Cítíš můj strnulý pohled, všude kolem
Není tam nic, nemůžeš s tím nic dělat
Rozvinu se a objevím
Vykrmím se každou tvojí myšlenkou
A tak má síla vzroste

Chráněný detektiv elektrickým okem